allerandka.com

Wiek od:

do:

Województwo:

Polityka prywatności

Administratorem Twoim danych jest Rarado Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Krs: 0000424584, NIP:6762458396, Regon:122604812, Ul. Krupnicza 3 31-123 Kraków

Chronimy Twoją prywatność Niniejsze zasady zostały stworzone przez serwis allerandka.com w celu przedstawienia naszego zaangażowania w ochronę danych prywatnych Użytkowników oraz poinformowania o sposobie ich przechowywania.

Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych odnosi się jedynie do działań, w które jest zaangażowany Użytkownik, a także do danych zgromadzonych na serwisie allerandka.com oraz na dowolnej stronie partnerskiej, z którymi nasz portal może się łączyć. Dokument nie obowiązuje natomiast w przypadku pozostałych stron internetowych oraz firm kontaktujących się z allerandka.com, naszymi partnerami lub z Użytkownikami.

Poniższy spis zasad jest zgodny z obowiązującym prawem. Określa, w jaki sposób serwis allerandka.com przechowuje dane osobowe swoich Użytkowników. Dokument ten należy przeczytać oraz interpretować w połączeniu z Warunkami Użytkowania oraz z Wskazówkami allerandka.com, które także tworzą niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych. Zwracamy szczególną uwagę na regularne zapoznawanie się z wprowadzanymi przez nas modyfikacjami. Odwiedzając stronę naszego serwisu i wysyłając do nas jakiekolwiek informacje, Użytkownik automatycznie akceptuje wszystkie wymienione tutaj reguły

Podstawa prawna do przetwarzania twoich danych osobowych Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Podstawą prawną do działań marketingowych w tym profilowania jest Twoja dobrowolna zgoda. Dane potrzebne do wykrywania wszelakich nadużyć, botów, zbierania statystyk udoskonalanie serwisu, dopasowanie treści usług do potrzeb użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora)

Twoje prawa Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z nami przez podany adres email.

Jak długo przechowujemy Twoje dane Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług , w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody a dane dotyczące dopasowania treść do momentu wyrażenia sprzeciwu lub zaprzestania korzystania z naszych usług

Twój adres IP Podobnie jak większość stron komercyjnych, serwis automatycznie pobiera Twój adres IP, z którego pochodzi połączenie. Adres IP odwiedzającego pomaga nam w zidentyfikowaniu Użytkownika i poszerzenia informacji na jego temat. Wykonywanie tej czynności zostało ustalone z myślą o prawidłowym administrowaniu oraz szybkim naprawianiu problemów występujących na naszej stronie.

Cookies Korzystając z serwisu allerandka.com wyrażasz zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie. Serwis wykorzystuje pliki 'cookies', które są niewielkich rozmiarów i służą poszerzaniu wiedzy Użytkowników na temat funkcjonowania allerandka.com oraz monitorowaniu działań związanych ze stroną. Jeśli zaistnieje potrzeba wyłączenia tych plików, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Pomoc”, która jest dostępna w zainstalowanej przeglądarce. Uprzedzamy, iż może to spowodować utrudnienia w dostępie do niektórych opcji serwisu tzn. że Użytkownik będzie mógł przeglądać stronę, ale nie będzie w stanie się zalogować.

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.

Czym są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez allerandka.com ● Stałe Pliki - wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.
● Sesyjne Pliki - zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Pliki cookie zapisywane w domenie allerandka.com nie zawierają danych osobowych.

Pliki cookie podmiotów trzecich Analityczne Pliki zapisywane przez Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.

Informacje wymagane od Użytkowników Serwis allerandka.com wymaga od Użytkowników jedynie tych informacji, które są niezbędne do spełnienia określonych warunków oraz do ich dostarczania pozostałym, zainteresowanym Użytkownikom. Nakładamy obowiązek podania przez osoby pragnące się zarejestrować ich danych kontaktowych (włączając imię, nazwisko, adres e-mail) i danych demograficznych (takich jak wiek, zawód, wzrost). Informacje te są wykorzystywane w zaistniałej potrzebie kontaktu z odwiedzającymi stronę oraz w celu odpowiadania na e-maile Użytkowników. Dzięki temu, allerandka.com działa jak bariera dla wszystkich przesyłanych wiadomości. Adres e-mail Użytkownika nigdy nie jest widoczny dla adresata, a pozostałe osoby odczytują jedynie login Użytkownika, który wysłał e-mail. Innymi słowy - jest to prywatny system mailingowy, pozwalający na komunikację z Użytkownikami bez konieczności podawania swojego osobistego adresu e-mail. Wszyscy odwiedzający serwis mogą jedynie przeglądać osobiste profile umieszczone w serwisie przez samych Użytkowników.

Osoby, które zdecydowały się zarejestrować, nie powinny zamieszczać w profilach informacji osobistych bądź finansowych (np. prosimy nie używać adresu jako nazwy użytkownika albo włączania danych imiennych czy adresów do sekcji „O mnie”). Dane te będą wtedy widoczne dla wszystkich osób odwiedzających stronę.

Serwis wykorzystuje systemy bezpieczeństwa chroniące przed utratą i niepożądaną zmianą treści przesyłanych przez Użytkowników. Wszystkie informacje są utrzymywane w silnie zabezpieczonych bazach danych, które należą do najlepszych wśród obecnie stosowanych do operacji systemowych.

Przekazywane danych o Użytkownikach do innych stron Na naszej stronie internetowej umieszczone są linki do witryn obsługiwanych przez innych dostawców. W przypadku połączenia z jakąkolwiek z tych stron, która niekoniecznie zawiera nasz znak firmowy lub inne odnośniki, serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działanie, niniejsze zasady Polityki Prywatności tracą swoją ważność. Strony te mogą zbierać dane dotyczące Twojej osoby i usilnie namawiamy do zapoznania się z ich regułami ochrony danych osobowych.

Sposób wykorzystywania danych Użytkowników? Adres e-mailowy i dane osobiste Użytkowników serwisu są wykorzystywane do poprawnego działania naszego serwisu, do kontaktu w sprawie przeprowadzonych transakcji, do przesyłania wiadomości od / do innych Użytkowników oraz do informowania o wydarzeniach na stronie. „Bezpośrednia Komunikacja” z Użytkownikiem może także oznaczać dostarczanie materiałów reklamowych tj. banerów, ofert promocyjnych itd. „Bezpośrednia Komunikacja” stanowi nieodłączną część funkcjonowania serwisu i gotowość do jej otrzymywania przez Użytkowników jest jednym z obowiązków uczestnictwa.

Nigdy natomiast nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Czy allerandka.com monitoruje zachowanie Użytkowników? Użytkownicy serwisu komunikują się między sobą poprzez przesyłanie e-maili, wiadomości SMS bądź uczestniczenictwo w chacie. Z reguły serwis nie monitoruje, ani nie wpływa na prywatne wiadomości Użytkowników, to jednak zastrzega sobie do tego prawo. Użytkownicy, którzy łamią podstawowe zasady dobrego zachowania, zwłaszcza w ogólnodostępnych częściach serwisu, mogą być ostrzegani o konsekwencjach tego działania. Ponadto mamy prawo do edytowania, usuwania lub zablokowania możliwości komunikacji takich Użytkowników w publicznej sekcji naszego portalu.

Aktualizacja danych osobowych Użytkownik ma możliwość zmiany oraz uaktualnienia swoich danych osobowych bezpośrednio na stronie, czyli po zalogowaniu się do serwisu i przejściu do zakładki „Edycja Profilu”. Samodzielnie nie można zmienić tylko adresu e-mail. Użytkownik musi powiadomić bezpośrednio serwis o takim zamiarze.

Ochrona przed wiadomościami 'spam' Dobrą praktyką jest nie podawanie swojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych na chatach serwisu, publicznych forach i innych niedostatecznie zabezpieczonych miejscach. Zamieszczone informacje mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do niepożądanych celów, jak np. do wysyłanie wiadomości 'spam'.

Deaktywacja konta Serwis allerandka.com regularnie wysyła wiadomości e-mail do swoich Użytkowników, które informują o nowych dostępnych usługach, ulepszeniach itd. Każda osoba może zrezygnować z ich otrzymywania poprzez deaktywację swojego konta. W tym celu należy wysłać e-mail na adres support@allerandka.com lub kliknąć po zalogowaniu na przycisk „Deaktywuj konto”.

Kontakt Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Polityki Prywatności, praktyk wykorzystywanych przez nasz serwis i użytkowania strony, prosimy o kontakt pocztowy z allerandka.com, przejście do sekcji „Kontakt” lub wysłanie e-maila na adres support@allerandka.com

Zamknij
Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności
Witamy na allerandka.com!
Najlepszym serwisie randkowym!

Portal przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.