allerandka.com

Wiek od:

do:

Województwo:

Regulamin

Umowa świadczenia usług wobec Użytkowników serwisu Witamy w allerandka.com, serwisie dla ludzi dorosłych, którzy chcą zawrzeć nowe znajomości za pośrednictwem Internetu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem dotyczącym Warunków Użytkowania portalu. Bardzo ważne jest bowiem, aby obie strony zrozumiały wynikający z umowy związek pomiędzy świadczonymi usługami oraz zasady korzystania z nich.

Przedstawione warunki kierują sprawami związanymi z użytkowaniem serwisu oraz określają porozumienie zawarte między nami i Tobą („Strony Umowy”). Przedstawione są w niej prawa oraz obowiązki wszystkich Użytkowników, a także osób związanych z firmą Rarado Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków dotyczące usług oferowanych przez naszą firmę na obecnej stronie internetowej i pozostałych portalach partnerskich, z którymi można uzyskać połączenie (zwane dalej „Usługami serwisu allerandka.com). Zawarte terminy mają zastosowanie do wszystkich treści stron internetowych znajdujących się pod wspólną nazwą allerandka.com („strona internetowa”), do pozostałych stron partnerskich, za pomocą których można uzyskać połączenie (zwane dalej „Usługami serwisu allerandka.com”) i do całej korespondencji e-mailowej wymienionej między nami a Tobą, oraz między Tobą a pozostałymi Użytkownikami serwisu.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową dokonywane są za pośrednictwem PayMill natomiast e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Restrykcje Wyrażasz zgodę na to, iż nie będziesz korzystał ze strony w jakichkolwiek niezgodnych z prawem celach, włączając, ale nie ograniczając się do zmiany jakichkolwiek treści strony, publikowania, przeglądania, przekazywania, przesyłania, ładowania, przechowywania, odtwarzania i/lub rozpowszechniania, które by:
(1) naruszały którekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub patenty,
(2) stanowiły tajemnicę biznesową lub inną niejawną informację,
(3) były obraźliwe lub szkodliwe wobec dowolnej osoby
(4) naruszały prawo do prywatności dowolnej osoby lub prawa publiczne,
(5) stanowiły zagrożenie wobec osób lub mienia, albo w inny sposób szkodziły dowolnej osobie i/lub
(6) naruszały prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz porozumienia międzynarodowe.

1. Kto może zapisać się do serwisu? - Strona ta jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych. Każdy musi mieć skończone 18 lat, aby móc zarejestrować się jako Użytkownik serwisu lub korzystać z naszych usług. Poprzez używanie niniejszego serwisu, Użytkownik oświadcza, że posiada prawo oraz zdolność do zawarcia tego porozumienia i przestrzegania zawartych w nim terminów i warunków.

2. Rodzaje Użytkowników Każda osoba, która zarejestruje się w serwisie allerandka.com staje się 'Użytkownikiem'. Wyróżniamy dwa rodzaje Użytkowników naszego portalu. Ci, którzy decydują się na opłacenie abonamentu stają się „Użytkownikami Premium”. Pozostali zaś otrzymują status 'Użytkowników Standard' i korzystają jedynie z darmowych usług serwisu.

3. Użytkownik Standard a) Użytkownik Standarda) Użytkownicy Standard mogą bezpłatnie odwiedzać stronę serwisu, odbierać wiadomości od innych Użytkowników oraz uzyskać dostęp do zdjęcie prywatnych uzytkownika po otrzymaniujego zgody.
b) Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte, jeśli zostaną naruszone Warunki Użytkowania. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika Standard ze skutkiem natychmiastowym bez podania jakiegokolwiek powodu.
4. Użytkownicy Premium a) Użytkownicy Premium mogą wysyłać i odbierać wiadomości a w nich informacje dotyczące danych osobowych, włączając w to numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące prywatnej strony internetowej itd.
b) Użytkownicy Premium mogą odwiedzać obszary serwisu niedostępne dla Użytkowników Standard, tj. dostęp do pełnej listy gości profilu, dostęp do galerii prywatnej użytkownika bez konieczności otrzymania jego zgody, dostep do skrzynki nadawczej, nieograniczona możliwość wysyłania "oczek" oraz "szybkich flirtów"itd.
c) Jako Użytkownik Premium masz możliwość wysyłania oraz otrzymywania nielimitowanej liczby e-maili od pozostałych użytkowników, a także szansę na przeglądanie profili oraz odczytywanie wiadomości bez ich wcześniejszej filtracji przez nasz system i bez opóźnień czasowych.
d) Ze względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności, każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

5. Płatności oraz rezygnacja z abonamentu a) Opłata za abonament i korzystanie z naszego serwisu musi zostać uiszczona w całości. Opłat można dokonywać kartą kredytową, debetową – drogą online, bądź poprzez realizację przekazu pocztowego lub przelewu bankowego.

b) Korzystając z płatności poprzez kartę kredytową/debetową (dotyczy ofert promocyjnych 3 i 7-dniowych oraz stałych abonamentów : miesięcznego oraz kwartalnego) Użytkownik ma zapewnioną ciągłość w korzystaniu z serwisu jako użytkownik premium bez dodatkowych formalności dzięki automatycznemu (płatnemu) przedłużeniu ważności konta premium. Automatyczne przedłużanie wykupionego pakietu o kolejny miesiąc lub kwartał odbywa się z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy aż do chwili otrzymania rezygnacji wg zasad określonych poniżej w podpunkcie c).

c) Użytkownik może zrezygnować z automatycznego przedłużania pakietu o kolejny miesiąc najpóźniej 2 dni robocze przed końcem trwania umowy. Rezygnację należy przesłać mailowo na adres: support@allerandka.com a o jej ważności decyduje data jej otrzymania.

Automatyczne przedłużanie pakietu o kolejny miesiąc zostanie wyłączone po otrzymaniu zgłoszenia o rezygnacji a użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie mailem zwrotnym.

d) Jeśli rezygnacja nie zostanie złożona z odpowiednim, opisanym wyżej wyprzedzeniem, pakiet zostanie przedłużony automatycznie w każdy kolejny miesiąc lub kwartał w zależności od rodzaju subskrypcji.

e) Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego anulowania konta danego użytkownika z chwilą naruszenia przez niego zasad korzystania z naszego serwisu. Tego typu użytkownik dostanie od nas zwrot pieniędzy za zapłacone wcześniej a niewykorzystane do tej pory opcje. Pobierana będzie jednak opłata administracyjna by przedsięwziąć i sfinalizować wszelkie zwroty. Ponadto nie jesteśmy zobligowani do wyjaśnienia przyczyn anulowania danego konta.

f) Podpisując niniejszą umowę dany użytkownik zezwala na to by firma Rarado Sp. z o.o. Spółka komandytowa, występowała od czasu do czasu z ofertą promocyjnych stawek i bonusów do nowych użytkowników bądź tych aktualnie aktywnych. Promocja docierać będzie zarówno do użytkowników naszego serwisu jak i portali partnerskich.

g) Z chwilą gdy stajesz się oficjalnym użytkownikiem portalu allerandka.com, zastrzegamy sobie prawo do informowania Cię drogą mailową o zaistniałych promocjach i benefitach płynących z naszej strony lub stron z nami spokrewnionymi. Sytuacja ta będzie mieć nawet miejsce gdy zdecydujesz się na zawieszenie swojego konta. Aby wyłączyć opcję otrzymywania maili z informacją o promocjach użytkownik musi wysłać wiadomość na adres: support@allerandka.com by zaprzestać wysyłaniu informacji promocyjnych.

h) W celu unieważnienia swojego konta, użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość drogą mailową na adres: support@allerandka.com w celu powiadomienia naszych administratorów o planowanym zamknięciu konta. Użytkownik powinien pamiętać o tej czynności co najmniej dwa dni robocze przed upływem terminu ważności konta. Dezaktywacja konta nie jest dostatecznym powodem by zrezygnować ze swojego abonamentu konta Premium.

i) Jeżeli dany użytkownik wybierze opcję 3-dniowego planu PREMIUM to jego karta kredytowa/debetowa, zostanie automatycznie obciążona kwotą 49.00 zł z terminem upływu 3 dnia testowania danej opcji. Opłata za korzystanie z tego typu taryfy członkostwa będzie pobierana każdego miesiąca do momentu gdy użytkownik zadeklaruje usunięcie konta bądź rezygnację z subskrypcji wg w.w. zasad. Jeżeli dany użytkownik wybierze opcję 7-dniowego planu PREMIUM to jego karta kredytowa/debetowa, zostanie automatycznie obciążona kwotą 49.00 zł z terminem upływu 7 dnia testowania danej opcji. Opłata za korzystanie z tego typu taryfy członkostwa będzie pobierana każdego miesiąca do momentu gdy użytkownik zadeklaruje usunięcie konta bądź rezygnację z subskrypcji wg w.w. zasad.

j) Wszelkie transakcje które zachodzą na platformie allerandka.com mają charakter zdalny (Card Not Present transaction) z tego powodu zapewnienie naszym klientom kopii potwierdzenia płatnością kartą kredytową jest niemożliwe.

k) Wszelkie promocje takie jak; oferta 10.00 zł, 50% zniżki, 70% zniżki, 7-dniowe lub 3-dniowe członkostwo, taryfa 10-ciu dni członkostwa, jak i wiele innych kuszących pakietów zostało uformowane na podstawie stałych cen. Promocję 3 dniową moża zakupić jedynie poprzez kartę kredytową. W celu unieważnienia swojego konta abonenckiego, użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość na adres: support@allerandka.com w celu poinformowania naszego administratora o planowanym zawieszeniu konta. Czynność ta powinna mieć miejsce 2 dni robocze przed upływem terminowego okresu rozliczenia konta danego użytkownika. Dezaktywacja konta nie jest dostatecznym powodem by zrezygnować ze swojego abonamentu konta Premium.

6. Odpowiedzialność Użytkownika za wszelkie treści zamieszczane w serwisie a) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie serwisu, a także materiały wysyłane do pozostałych osób.

b) Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w swoim profilu takich danych jak: numery telefonów, dane adresowe, nazwisko, adresy stron WWW, adresy e-mail i in.

c) Użytkownik nie ma prawa wysyłać oraz zamieszczać informacji, które nie są zgodne z obowiązującymi normami, działają na szkodę innych Użytkowników, zastraszają, a ponadto są materiałami obraźliwymi, wulgarnymi, obscenicznymi, oszczerczymi, naruszają czyjąś prywatność, a także mają charakter rasistowski oraz niepoprawny etycznie.

d) Użytkownik nie ma prawa na niewłaściwe korzystanie ze strony serwisu (m. in. działania hackerskie).

e) Użytkownik nie ma prawa na wysyłanie informacji o treściach przedstawionych poniżej. Są one przykładem działań uznawanych za nieakceptowane i mogą stać się powodem do zablokowania, usunięcia konta Użytkownika lub podjęcia innych koniecznych działań. Zamieszczanie następujących treści jest zabronione:

· Informacje fałszywe lub wprowadzające w błąd.
· Dotyczące niepełnoletnich osób.
· Zawierające odniesienia do nielegalnych praktyk.
· Zawierające uwagi o charakterze obraźliwym lub zastraszającym.
· Zawierające uwagi oszczercze i bezprawne.
· Namawiające inne osoby do łamania zasad tego regulaminu.
· Tzw. e-maile „łańcuszki” lub spamy.
· Zawierające treści reklamowe, komercyjne, np. reklamy, loterie, o charakterze handlowym.
· Dane kontaktowe i umożliwiające aranżowanie spotkań (dotyczy użytkowników Standard).

f) Serwis współpracuje z organami bezpieczeństwa i sądownictwa w celu identyfikacji i zlokalizowania osób wysyłających jakiekolwiek materiały naruszające wyżej sformułowane paragrafy.

7. Prywatność Użytkowanie strony serwisu jest kontrolowane według zasad przedstawionych w naszej 'Polityce Prywatności'.

8. Fotografie Na każdym zdjęciu zamieszczonym w serwisie musi się znajdować jedynie jego właściciel. Wszystkie fotografie zawsze są sprawdzane i przeglądane zanim zostaną opublikowane na stronie i tylko te, które uznawano za prawdziwe znajdą się w serwisie. Zabronione jest wysyłanie zdjęć obscenicznych, zdjęć aktorów lub modelek / modelów, postaci pochodzących z bajek oraz innych materiałów, na których nie znajduje się Użytkownik. Serwis zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich odpowiednich fotografii, ich usuwania oraz prezentowania na pozostałych stronach należących do serwisu, nie tylko w Twoim profilu Użytkownika. Ponadto, serwis nie odsyła żadnych otrzymanych wcześniej zdjęć.

9. Materiały nadsyłane przez Użytkownika Wszystkie materiały zamieszczone przez Użytkownika na stronach serwisu allerandka.com, poza danymi osobowymi, zgodnie z Polityką Prywatności nie będą traktowane jako poufne i zastrzeżone. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do kopiowania, ujawniania, dystrybucji oraz innych działań związanych z dodanymi zdjęciami, danymi, dźwiękami, tekstami i pozostałymi materiałami, dla celach niekomercyjnych i komercyjnych.

Serwis ma również prawo odrzucić profil lub usunąć zdjęcie, które uznane zostanie za nieodpowiednie, a także wprowadzić dowolne zmiany w profilu lub przesyłanej wiadomości. Ponadto, allerandka.com ma możliwość dodawania oraz usuwania odpowiednich usług ze strony serwisu.

10. Rozstrzyganie sporów Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie relacje z pozostałymi Użytkownikami serwisu allerandka.com. Jednakże, serwis ma prawo, ale nie obowiązek monitorowania i rozstrzygania sporów pomiędzy konkretnymi osobami.

11. Spotkania 'na żywo' Użytkownik sam decyduje o możliwości spotkania „na żywo” z wybraną osobą, która jest zarejestrowana w serwisie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za organizację takiego spotkania, jak i za planowanie wydarzeń oraz imprez dla w większej grupy Użytkowników.

12. Dostęp do serwisu Firma dokłada wszelkich starań, aby można korzystać z serwisu przez 24 godziny na dobę, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za czasową niedostępność stron partnerskich allerandka.com. Dostęp do strony może zostać tymczasowo przerwany bez wcześniejszej informacji w przypadku błędu systemu, utrzymania, naprawy i innych powodów nie będących pod naszą kontrolą.

13. Zażalenia Wszelkie zażalenia i skargi dotyczące działania serwisu allerandka.com, powinny być przesyłane na adres support@allerandka.com.

14. Odrzucenie odpowiedzialności (a) allerandka.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, zarówno na stronach serwisu, jak i poza nim.

(b) Warunki Użytkowania i informacje zawarte na stronach serwisu mogą ulegać zmianie bez powiadamiania Użytkowników, dlatego do ich obowiązków należy sprawdzenie na bieżąco ustaleń, które ich dotyczą. Z powodu otwartego charakteru serwisu oraz prawdopodobnych problemów w przechowywaniu i transmisji danych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności, a także bezpieczeństwa danych przesyłanych i odczytywanych na stronie. Nie ponosimy także odpowiedzialności za charakter oraz osobowość Użytkowników, chyba że takie informacje zostały przez nich zamieszczone na stronie.

(c) Wszystkie materiały są publikowane w serwisie w niezmienionej formie i bez gwarancji poprawnego ich wyrażenia oraz zrozumienia przez pozostałych Użytkowników.

(d) W pełni dopuszczalne i zgodne z prawem, ale bez wyłączenia czegokolwiek, co może być wykroczeniem wobec obowiązujących norm wobec Użytkowników, serwis nie gwarantuje odpowiedniej jakości handlowej oraz dopasowania do poszczególnych celów.

(e) Bez względu na okoliczności, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy osobiste i psychiczne, cierpienie, smutek, utratę lub zniszczenie rzeczy osobistych, wynikłe z używania serwisu allerandka.com. Nie odpowiadamy także za dostęp oraz informacje przesyłane przez innych Użytkowników, a także za wiarygodność opublikowanych danych. Serwis ma prawo, ale nie obowiązek do monitorowania materiałów nadsyłanych przez Użytkowników, a także zastrzega sobie prawo do ich usunięcia na własną odpowiedzialność. Pomimo wymienionych zasad, które obowiązują serwis w tej kwestii, Użytkownik nadal pozostaje w pełni odpowiedzialny za treść informacji, które zamieszcza na stronie i wysyła do pozostałych osób.

15. Linki Połączenia z serwisem można dokonać z innych stron, które nie są obsługiwane przez allerandka.com. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść informacji zawartych w tych witrynach. Uruchomienie linku do tych stron z naszego serwisu, bądź otwarcie połączenia z ich portalu do naszego nie oznacza poparcia, pomocy finansowej bądź naszej rekomendacji dla tej witryny i nie ponosimy odpowiedzialności za zawarte w niej treści oraz jej działanie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za następujące połączenia:

(i) Z innej strony do naszego serwisu.

(ii) Do innej strony z naszego serwisu.

16. Wykorzystanie danych kontaktowych Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis danych kontaktowych (tj. adres e-mail, adres zamieszkania i inne dane kontaktowe) w celu komunikowania się z nim w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu allerandka.com.

17. Ograniczenie odpowiedzialności. (a) Żaden punkt Warunków Uczestnictwa nie ogranicza odpowiedzialności serwisu za śmierć i inne osobiste urazy powstałe przez nasze zaniedbanie lub oszustwo.

(b) Zgodnie z Umową, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia spowodowane przez nas, naszych pracowników, agentów i innych Użytkowników, w szczególności, gdy:

(i) Nie został naruszony obowiązek troski o Użytkownika przez naszych pracowników lub agentów.

(ii) Taka strata lub zniszczenie nie może zostać wytłumaczona jako rezultat jakiegokolwiek naruszenia.

(iii) Wzrost utraty lub zniszczenia jest rezultatem naruszenia jakiegokolwiek punktu zawartego w Umowie.

(iv) Starty występują po stronie firmy i nie wpływają na pozostałych Użytkowników.

18. Oświadczenie Przedstawione Warunki oraz Umowa zostają zawarte między serwisem a Użytkownikiem. Użytkownik nie może przenieść ani odstąpić swoich praw osobom trzecim.

19. Własność intelektualna Cała własność intelektualna oraz wszelkie informacje zamieszczone na stronie serwisu są chronione licencją i nie mogą być kopiowane bez naszej zgody. Nie wpływa to negatywnie w żaden sposób na użytkowanie serwisu.

20. Zmiany Warunków Użytkowania allerandka.com zastrzega sobie prawo do zmian w Warunkach Użytkowania oraz do ich wdrażania na stronie serwisu. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z obowiązującymi zasadami, w celu upewnienia się, iż są one satysfakcjonujące.

21. Zasada odrębności Przedstawione Warunki są traktowane odrębnie. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie będzie nieprawidłowe lub niemożliwe do wyegzekwowania, pomimo tego ustalenia powinno ono być poparte przez całościowy zasięg tych zasad, które obowiązują w świetle prawa. Reguła ta nie powinna wpłynąć na poprawność i wykonywanie pozostałych postanowień.

22. Nagłówki Nagłówki wykorzystane w przedstawionych tutaj Warunkach Użytkowania zostały wprowadzone jedynie dla ułatwienia i nie powinny definiować, rozszerzać, ograniczać lub wpływać w jakikolwiek sposób na ustalenia.

23. Siły wyższe Zarówno Użytkownik, jak i serwis nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie lub opóźnienie w realizacji jakiegokolwiek warunku Umowy, jeśli jest to spowodowane okolicznościami niekontrolowanymi przez żadną ze stron. Należą do nich: wojny, zamieszki publiczne, katastrofy naturalne oraz konflikty przemysłowe (zwane dalej 'siłami wyższymi'). Jeśli taka sytuacja trwa więcej niż 30 dni, jedna ze stron powinna powiadomić drugą o chęci zerwania Umowy. Strona, która doświadczyła działań sił wyższych, powinna w możliwie jak najkrótszym czasie powiadomić o zaistniałej sytuacji. Powiadomienie powinno zawierać logiczne wytłumaczenie oraz prognozę okresu trwania tego zjawiska zewnętrznego.

24. Regulacje prawne Odwiedzając niniejszą stronę, oświadczasz, że zaakceptowałeś Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności, bez względu na fakt, czy zdecydowałeś się w naszym serwisie zarejestrować lub nie. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z nami pod adresem support@allerandka.com.

25. Płatności za usługi allerandka.com Rejestracja w portalu jest nieodpłatna. Portal allerandka.com świadczy usługi, z których część jest dostępna tylko członkom z uiszczoną płatnością za członkostwo. Chociaż administracja portalu będzie robiła wszystko, by zadowolić członków z uiszczoną płatnością za członkostwo, jednak powinieneś zrozumieć, że po uiszczeniu płatności nie możesz uskarżać się na jakość usług lub prosić zwrócić pieniądze za zapłacone członkostwo. 26. Dane podstawowe Właścicielem serwisu allerandka.com jest:
Rarado Sp. z o.o. Spółka komandytowa,
ul. Krupnicza 3,
31-123 Kraków

E-mail: support@allerandka.com

Rarado Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Zamknij
Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności
Witamy na allerandka.com!
Najlepszym serwisie randkowym!

Portal przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.